تعیین کیفیت و تقلب در عسل

تعیین کیفیت و تقلب در عسل


“تعیین کیفیت و تقلب در عسل بر اساس خصوصیات کمی و کیفی آن”
عسل یکی از نادرتری مواد غذائی است که دارای اثرات داروئی و درمانی زیادی برای آن در طول تاریخ ذکر شده است. در قرآن نیز از آن بعنوان شفا برای بیماران یاد شده و در مجامع بین المللی عسل بعنوان داروی طبیعی مورد تایید قرار گرفته است. بدلیل اهمیت این ماده غذائی وداروی طبیعی، تحقیقات فراوانی بر روی عسل های مختلف و اثرات مختلف آن صورت گرفته است. در این میان انواع مواد مشتکله عسل و نسبت های آن تقریبا شناسائی و تعریف شده است.
اگرچه عسل دارای حدود پانزده نوع قند مختلف می باشد ( که مهم‌ترین آنها فروکتوز ، گلوکز و ساکاروز است) ولی عسل به لحاظ داشتن انواع آنزیم های هیدرولیز کننده ارزش بالای را در بین مواد غذائی طبیعی به خوداختصاص داده است، ازجمله ین آنزیم ها به آمیلاز ، اینورتاز ، کاتالاز و پراکسیداز می توان اشاره نمود. که هرکدام از این مواد دارای اثرات مختلفی برای بدن ، حفاظت در برابر مواد خطرناک و غیره دارند. مقدار و میزان فعالیت هرکدام می تواند نشان دهنده کیفیت عسل باشد. همچنین عسل دارای ویتامین‌های بسیاری از جمله ویتامین‌های B2 ، B5 ، B6 ، نیاسین ، پریدوکسین و ویتامین‌های C ، K ، E ، A می باشد که عمده این ویتامین ها وابسته به نوع عسل و محل جمع آوری آن می باشد. اگر چه میزان این ویتامین‌ها در عسل زیاد نیست اما تا حد مناسبی نیاز انسان را تامین می نماید. عسل دارای انواع پروتئین ، اسیدهای آمینه، اسیدهای آلی مثل اسید فرمیک و مشتقات کلروفیل و انواع آنزیم و اسانس های طبیعی می باشد.
از دیگر مواد موجود در عسل که در کیفیت عسل موثر می باشند حضور فلزاتی مانند کلسیم ، پتاسیم ، سدیم ، منگنز ، آهن ، کلر ، فسفر ، گوگرد و ید می باشد. علاوه بر این موارد حضور مواد آنتی بیوتیک طبیعی و عوامل قوی ضد میکروب ی و نیز هورمون‌های نباتی و هورمون‌هایی از مشتقات استروژن می باشند بر ارزش این ماده می افزاید ( لذا بی دلیل نیست که در قرآن از عسل به یک غذا شفا بخش برای انواع بیماریها یاد شده است).
توجه به عسل بعنوان یک ماده غذائی می تواند ارزش بالای داروئی و درمانی آن را کم رنگ و نحوه ارزش گذاری براین ماده رادر آزمایشات کاهش دهد. توجه به کیفیت و کمیت حضور مواد متشکله عسل می تواند علاوه بر تعیین تقلب در این ماده ارزش آن را تعیین و عسل را به چهار درجه بندی تقسیم نمایید.