تصویر عنوان

آدرس : ایران،مشهد-شهرک صنعتی توس- شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی- انتهای خیابان فناوری سمت راست کد پستی: 9185176944 -صندوق پستي 465/157/91895

دورنما: 985135424822+

واتساپ/تلگرام:989350741050+

با ما در شبکه های اجتماعی در تماس باشید