تصویر عنوان

بایگانی

پپتون Peptone

  |  

پپتون ها مشتقات پروتئینی و پپتیدی هستند که برای مصارف مختلف محیط های کشت باکتریای ، ساخت انواع واکسن و غیره مورد استفاده قرار می گیرد....

ادامه مطلب