تصویر عنوان

خواص برچسب

تعیین کیفیت و تقلب در عسل

  |   اخبار   |   بدون دیدگاه

عسل یکی از نادرتری مواد غذائی است که دارای اثرات داروئی و درمانی زیادی برای آن در طول تاریخ ذکر شده است. در قرآن نیز از آن بعنوان شفا برای بیماران یاد شده و در مجامع بین المللی عسل بعنوان داروی طبیعی مورد تایید قرار...

ادامه مطلب