تصویر عنوان

مکمل طیور (بیوایست 500)

درباره این پروژه

مکمل طبیعی طیور Natural poultry supplement

 بیو ایست 500 فرموله شده از  مخمر هیدرولیز شده به روش آنزیمی می باشد که دارای منابع مناسبی برای رشد و ایمنی پرنده دارد. مخمر هیدرولیز شده با آزاد سازی محتویات داخل سلولی و ویتامین ها، و مواد فعال می تواند باعث تنظیم فیزیولوژی پرنده شده و از طرفی مانان و ترکیبات پلی ساکاریدی  دیواره سلولی در افزایش ایمنی پرنده موثر باشد. مخمر هیدرولیز شده دارای حجم مناسبی از  ویتامین‌های گروه B  می ‌باشد.

مخمر هیدرولیز شده دارای مواد معدنی به ویژه کروم، فسفر و سلنیوم می باشد. یکی از مواد ارزشمند مخمر بتا گلوکان و مانان الیگوسکارید می ‌باشد که بعنوان  یک آنتی اکسیدان در تقویت سیستم ایمنی بدن و همچنین بعنوان توکسین بایندر بسیار موثر می باشد.

استرس بعنوان یک عامل موثر در تغییرات فلور میکروبی روده طیور  تاثیر زیادی در خسارت اقتصادی این بخش دارد که استفاده از دیواره سلولی مخمر می تواند در کاهش استرس نقش بسیار زیادی داشته که در مطالعات  مختلف گزارش شده است.

همچنین دیواره سلولی مخمر بعنوان یک توکسین بایندر طبیعی و با اثرات تغذیه ائی در کاهش آلودگی های دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد تایید شده مصرف دیواره سلولی مخمر و مخمر هیدرولیز شده در پرورش طیور عبارتند است.

 • ·         توسعه پرز های روده و افزایش سطح جذب مواد غذایی جیره
 • ·         مقاومت در برابر عوامل بیماریزا با افزایش سطح ایمنی بدن و همچنین افزایش سطح ایمونوگلوبولین ها
 • ·         افزایش فعالیت های آنزیم و متابولیسمی دستگاه گوارش با ایجاد شرایط عملکرد آنزیم ها در حضور کوفاکتور و کوآنزیم های مخمر هیدرولیز شده.
 • ·         کاهش ضریب تبدیل خوراک در یک دوره پروش با افزایش جذب مواد موثر توسط روده و افرایش متابولیسم داخل سلولی در طیور.
 • ·         بهبود رفتار طیور در زمان ایجاد استرس محیطی
 • ·         افزایش یکنواختی وزن طیور در گله و همچنین کاهش وزن در شرایط بحرانی
 • ·         افزایش زمان تخم گذاری در پرنده 10-12%
 • ·         افزایش وزن میانگین تخم مرغ تولیدی
 • ·         کاهش مرگ و میر در اثر بیماری های ویروسی و باکتریایی
 • ·         افزایش وزن در جیره مرغ گوشتی
 • ·         توکسین بایندر طبیعی و مغذی

کلیه این موارد می تواند علاوه بر کاهش هزینه ها از طریق عدم استفاده از آنتی بیوتیک، کاهش بیماری و تلفات ، کاهش ضریب تبدلیل و کاهش مصرف خوراک و موارد دیگر به تولید یک محصول پروتئینی مطمئن کمک شایانی بنمایید.

تاریخ مصرف: 2 سال پس از تولید.

نحوه نگهداری: در جای خشک و دمای کمتر از 30 درجه نگهداری شود.

نوع بسته بندی: 5 کیلوگرمی و 25 کیلوگرمی

 

حیوان گروه حیوان/نوع جیره کیلوگرم در تن جیره
طیور (مرغ) تخم گذار 0.5-0.75
گوشتی استارتر 0.75-1
پیش دان 0.5-0.75
میان دان 0.5
پس دان 0.5
بوقلمون استارتر 1
پیش دان 0.5-0.75
میان دان 0.5
پس دان 0.5
شترمرغ استارتر 0.75-1
میان دان 0.5-0.75

دسته بندی

مکمل های دام، طیور و آبزیان