خدمات

خدمات شرکت و آزمایشگاه سورن تک توس شامل: • تحقیقات بیوتکنولوژی و تولید فرآورده جدید و یونیک. • انجام آزمایشات مختلف در زمینه بیوتکنولوژی در آزمایشگاه کنترل بیوتکنولوژی •

بیشتر بدانید

آزمایشگاه

آزمایشگاه سورن تک توس بعنوان آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد با دارا بودن بخش های فیزیک و شیمیایی، میکروبیولوژی، سلولی ملکولی، بافت شناسی، جذب اتمی و ... خدمات متنوعی را ارائه می نماید.

بیشتر بدانید

ثبت سفارش

برای ثبت سفارشات خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید و فرم مربوطه را تکمیل نمایید.

کلیک کنید

نمونه محصولات

8679

پروژه های اتمام یافته

6

آزمایشگاه های فعال

24

تعداد پرسنل

36

محصولات

آدرس

مشهد-شهرک صنعتی توس- شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی- انتهای خیابان فناوری سمت راست.

اطلاعات تماس شرکت

تلفن: 985135413829+ دورنما: 985135424822+ تلگرام/وآتساپ: 9350741050 98+

اطلاعات تماس آزمایشگاه

تلفن: 985135424821+ دورنما: 985135424822+ تلگرام/وآتساپ: 989350741020+

همکاران

برخی از مشتریان برجسته ما