بره موم عامل درمان سرطان

بر اساس تحقیقات انجام شده بره موم ( Propolis ) می تواند در توقف سرطان و نورو فیبروماتوسیس ( Neurofibromatosis )
( http://www.naturalnews.com/026158_propolis_tumors_cancer.html ) موثر باشد.
این نتایج بر اثرات مثبت این ماده بر پیشگیری و درمان تائید می کند.
دکتر محسن فتحی نجفی