پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردن

پیشگیری و درمان التهاب مخاط پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردن

عنوان طرح: بررسی تاثیر دهانشویه بره موم ( Propolis) در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردن
  • مجری : دکتر عباس جواد زاده
  • محل اجرا: دانشکده دندانپزشکی –دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
خلاصه طرح:
موکوزیت یا التهاب مخاط یکی از عوارض زودرس پرتو درمانی است که می تواند علیرغم درمانهای رایج باعث بروز زخم در مخاط دهان و گاهی عدم امکان خوردن غذا در مبتلايان به سرطانهاي سرو گردن تحت درمان شود. لذا کاربرد ترکیباتی با بو و طعم مطلوب و قابل قبول و دارای حداقل اثرات جانبی بر بافت های دهان و دندان و با هزینه ای مناسب و قابل تولید از منابع طبیعی داخل کشور کاملا منطقی و توجیه پذیر است.
هدف این طرح بررسی تاثیر مصرف بره موم در پیشگیری و درمان موکوزیت ناشی از اشعه درمانی سرطانهای سر و گردن می باشد. نوع مطالعه به روش کارآزمایی بالینی پایلوت تصادفی دو سو کور می باشد. در یک مطالعه پایلوت دو سو کور کارآزمایی بالینی 20 بیمار نیازمند اشعه درمانی جهت درمان سرطان سر و گردن بطور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد انتخاب شدند. در گروه مورد ml 20 دهانشویه بره موم (ازشرکت سورن تک توس) و در گروه شاهد ml 20 دارونما(پلاسبو) به صورت 3 وعده دهانشویه به مدت 5 دقیقه که سپس بلعیده می شد تجویز شده و بیماران به صورت یک روز در میان جهت بررسی میزان بروز موکوزیت و پیشرفت یا بهبود آن از طریق مقیاس NCI-CTC و خشکی دهان با معیار مربوطه مورد ارزیابی قرار می گرفتند. نتایج به کمک آزمونهای T-Test،Man Whitney،Chi SquareوFridman آنالیز شد.
نتایج این بررسی نشان داد که در گروه مورد، شدت موکوزیت در تمام جلسات بصورت معناداری بسیار کمتر از گروه شاهد بود و بیماران با استفاده از بره موم به مدت 3 هفته که طولانی تر از گروه شاهد بود، بدون ضایعه بودند. بجز هفته چهارم، دو گروه از نظر خشکی دهان تفاوت معناداری نداشتند. هیچ نوع عارضه خاصی ناشی از مصرف بره موم در بیماران مشاهده نشد. با توجه به نتايج از بره موم مي توان در پيشگيري و درمان موکوزيت ناشي از پرتودرماني استفاده کرد.