تصویر عنوان

بلاگ

پیش گیری و درمان موکوزیت دهانی با دهانشویه بره موم

  |   اخبار   |   بدون دیدگاه

مطالعات بالینی مختلف بر روی بیماری های دهانی با استفاده از اثر دهانشویه بره موم شرکت سورن تک توس   نشان از درمان موفق مشکلات و بیماری های دهانی مختلف از جمله موکوزیت می باشد

در مطاله زیر این اثربخشی بر روی موکوزیت دهانی ناشی از رادیوتراپی با استفاده از یک کارآزمایی بالینی تصادفی بصورت دوسویه انجام شده است

Efficacy and safety of propolis mouthwash in management of radiotherapy induced oral mucositis; A randomized, double blind clinical trial

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه