تصویر عنوان

بلاگ

استفاده از بره موم در درمان سرطان خون

  |   اخبار, تجارت   |   بدون دیدگاه

سرطان خون یا Leukemia بدلیل ماهیت خون شاید یکی از خطرناک ترین سرطان ها تلقی شود. خون بعنوان یک سیال که در تمام مناطق بدن در حرکت است می تواند هرعامل مفید و یا مضر را به نقاط مختلف حمل نماید. در خصوص سرطان خون و اشکال آن، سلول های تغییر شکل یافته که می توانند به هر دلیل سرطانی شده باشند، شاید عامل محرک سلول های سالم دیگر در نقاط مختلف بدن قرار گیرد. انواع درمان های مختلف شامل روش‌های شیمی‌درمانی، پرتودرمانی، درمان هدفمند، پیوند مغز استخوان از درمان های شایع سرطان خون می باشند که در زمان این نوع درمان ها، استفاده از مکمل های رژیمی –غذائی و مکمل های درمانی استفاده توصیه می گردد. مطالعات مختلف  بر روی اثر بره موم روی سرطان های مختلف و همچنین خون نشان داده است که، بره موم بر رشد سلول های لنفوم اثر مهارکنندگی داشته و وابسته به میزان دوز مصرفی باعث  آپوپتوز سلول ها می گردد.  این نتایج نشان می دهد که فعالیت ضد توموری پروپولیس (بره موم) از طریق ایجاد آپوپتوز رخ می دهد و لذا پیشنهاد استفاده از پروپولیس به عنوان  یک عامل همراه شیمی درمانی سرطان مفید می باشد.  این نتایج با بررسی اثر Artepillin C بعنوان یکی از مواد موثره بره موم نیز بر روی سلول های سرطانی مشاهده گردید و مشخص شده که Artepillin C،  موجود در بره موم  دارای اثرات ضد سرطان خون با اثرات مهارکنندگی بسیار  محدود بر لنفوسیت های طبیعی دارد. در خصوصیات بره موم بعنوان یک محرک و تقویت کننده سیستم ایمنی فعالیت های تحقیقاتی و بالینی زیادی انجام شده است که نشان از بکار گیری این ماده طبیعی در پیشگیری و درمان دارد.

در اروپا و کشور های پیشرفته دیگر استفاده از ترکیبات طبیعی و کم خطر برای درمان و یا مکمل درمانی از اهمیت بالائی برخوردار است و لذا رویکرد استفاده از محصولات بره موم (پروپولیس propolis) در دو دهه گذشته بشکل قابل توجه ائی افزایش یافته است. به شکلی که ژاپن در دو دهه گذشته بیشترین واردات بره موم و تولید دارو ها و مکمل های مرتبط را در دنیا داشته و یا در کشور های اسکاندیناوی استفاده از محصولات مختلف بره موم بسیار رایج شده است.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه