تصویر عنوان

propolis2013 برچسب

مقالات بره موم دردرمان بیماری های دهانی

  |   اخبار   |   بدون دیدگاه

 دستاوردهای علمی بره موم در درمان بیماری های دهانی: Effectiveness of propolis on oral health for adults: a systematic review. JBI Libr Syst Rev, 9, 1-16. ABDULRHMAN, M., et al. 2012. Honey and a mixture of honey, beeswax, and olive oil-propolis extract in treatment of chemotherapy-induced...

ادامه مطلب