تصویر عنوان

مکمل طبیعی زنبور عسل Natural Honey Bee supplement

درباره این پروژه

بیو ایست 600  محصول فرموله شده از مخمر هیدرولیز شده ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae  ) به روش آنزیمی می باشد. مخمر یک منبع مغذی سرشار از ویتامین، پروتئین و مواد ضروری برای رشد و نمو می باشد. اما در مخمرهیدرولیز شده با آزاد سازی محتویات داخل سلولی، هیدرولیز پروتئین های و آزاد سازی آمینو اسید های مختلف و مواد فعال می تواند باعث تنظیم فیزیولوژی زنبور عسل شده و باعث افزایش توان جسمی، تولید مثل و فعالیت آن می گردد.

مخمر هیدرولیز شده دارای حجم مناسبی از  ویتامین‌های گروه B می ‌باشد که همراه مواد معدنی به ویژه کروم، فسفر و سلنیوم باعث غنی شدن این محصول برای زنبور عسل می باشد. حضور بتا گلوکان و مانان الیگوسکارید موجود در مخمر هیدرولیز شده بعنوان  یک آنتی اکسیدان در تقویت سیستم ایمنی کلنی می باشد.

ترکیب مواد تشکیل دهنده مخمر شباهت بسیار زیادی با گرده  داشته و در مقالات علمی دنیا بصورت تایید شده مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای استفاده از مخمر هیدرولیز شده:

استفاده از مخمر در فرمولاسیون تغذیه زنبور عسل بعنوان یک جایگزین مناسب بجای گرده مورد توجه زنبورداران می باشد. اما بدلیل فعال بودن مخمر و فعالیت آن در زمان تغذیه ، تاثیرات منفی در کندو و کلنی را می تواند ایجاد نماید. ازجمله این موارد احتمال آلودگی باکتریایی در مخمر زنده و همچنین تولید گاز و تخمیر ، دسترسی کم به مواد فعال مخمر می باشد. جهت حذف این آثار و بهره بری بیشتر از خصوصیات مخمر و همچنین آزاد سازی مواد فعال مخمر ، هیدرولیز مخمر به روش اتولیز و همچنین افزودن آنزیم های هیدرولیز کننده مورد توجه قرار گرفت. این فرآیند باعث تولید آمینواسید، آزاد سازی ویتامین ها، دسترسی بیشتر دیواره سلولی شامل بتا گلوکان و مانان الیگو ساکارید برای تغذیه و ایمنی کلنی می باشد.

لذا استفاده از مخمر هیدرولیز شده و عصاره مخمر برای تقویت کندو و افزایش جمعیت از توجه بیشتری در مقایسه با مخمر فعال  در فرمولاسیون ها برخوردار می باشد.

نحوه مصرف: مخمر هیدرولیز شده می تواند بصورت در تغذیه کندو با درصد های خاص مورد استفاده قرار گیرد. این مقدار می تواند بسته به نوع مصرف و فصل تغییر نماید. افزایش مقدار مصرف با نظر زنبوردار قابل انجام می باشد.

تاریخ مصرف: 2 سال پس از تولید.

نحوه نگهداری: در جای خشک و دمای کمتر از 30 درجه نگهداری شود.

نوع بسته بندی: 0.25 کیلوگرمی، 0.5کیلوگرمی ،1 کیلوگرمی، 5 کیلوگرمی

 

دسته بندی

مکمل های دام، طیور و آبزیان