تصویر عنوان

مکمل طبیعی زنبور عسل Natural Honey Bee supplement

درباره این پروژه

بیو ایست 600  محصول فرموله شده از مخمر هیدرولیز شده ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae  ) به روش آنزیمی می باشد. مخمر یک منبع مغذی سرشار از ویتامین، پروتئین و مواد ضروری برای رشد و نمو می باشد. اما در مخمرهیدرولیز شده با آزاد سازی محتویات داخل سلولی، هیدرولیز پروتئین های و آزاد سازی آمینو اسید های مختلف و مواد فعال می تواند باعث تنظیم فیزیولوژی زنبور عسل شده و باعث افزایش توان جسمی، تولید مثل و فعالیت آن می گردد.

مخمر هیدرولیز شده دارای حجم مناسبی از  ویتامین‌های گروهمی ‌باشد که همراه مواد معدنی به ویژه کروم، فسفر و سلنیوم باعث غنی شدن این محصول برای زنبور عسل می باشد. حضور بتا گلوکان و مانان الیگوسکارید موجود در مخمر هیدرولیز شده بعنوان  یک آنتی اکسیدان در تقویت سیستم ایمنی کلنی می باشد.

ترکیب مواد تشکیل دهنده مخمر شباهت بسیار زیادی با گرده  داشته و در مقالات علمی دنیا بصورت تایید شده مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای استفاده از مخمر هیدرولیز شده:

استفاده از مخمر در فرمولاسیون تغذیه زنبور عسل بعنوان یک جایگزین مناسب بجای گرده مورد توجه زنبورداران می باشد. اما بدلیل فعال بودن مخمر و فعالیت آن در زمان تغذیه ، تاثیرات منفی در کندو و کلنی را می تواند ایجاد نماید. ازجمله این موارد احتمال آلودگی باکتریایی در مخمر زنده و همچنین تولید گاز و تخمیر ، دسترسی کم به مواد فعال مخمر می باشد. جهت حذف این آثار و بهره بری بیشتر از خصوصیات مخمر و همچنین آزاد سازی مواد فعال مخمر ، هیدرولیز مخمر به روش اتولیز و همچنین افزودن آنزیم های هیدرولیز کننده مورد توجه قرار گرفت. این فرآیند باعث تولید آمینواسید، آزاد سازی ویتامین ها، دسترسی بیشتر دیواره سلولی شامل بتا گلوکان و مانان الیگو ساکارید برای تغذیه و ایمنی کلنی می باشد.

لذا استفاده از مخمر هیدرولیز شده و عصاره مخمر برای تقویت کندو و افزایش جمعیت از توجه بیشتری در مقایسه با مخمر فعال  در فرمولاسیون ها برخوردار می باشد.

نحوه مصرفمخمر هیدرولیز شده می تواند بصورت در تغذیه کندو با درصد های خاص مورد استفاده قرار گیرد. این مقدار می تواند بسته به نوع مصرف و فصل تغییر نماید. افزایش مقدار مصرف با نظر زنبوردار قابل انجام می باشد.

تاریخ مصرف2 سال پس از تولید.

نحوه نگهداریدر جای خشک و دمای کمتر از 30 درجه نگهداری شود.

نوع بسته بندی: 0.25 کیلوگرمی، 0.5کیلوگرمی ،1 کیلوگرمی، 5 کیلوگرمی

 

تاریخ

آگوست 26, 2022

دسته بندی

مکمل های دام، طیور و آبزیان