تصویر عنوان

مکمل طبیعی دام (بیوایست ۲۵۰)

درباره این پروژه

مکمل طبیعی دام Natural Animal supplement

پروانه ساخت:12112711244  از اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی

بیو ایست 250 با فرمولاسیون مناسب ،تهیه شده از مخمر هیدرولیز شده دارای اثرات مثبت تغذیه ائی و پرورشی برروی دام می باشد. مخمر یک منبع مغذی سرشار از ویتامین، پروتئین و مواد ضروری برای رشد و نمو می باشد. مخمر هیدرولیز شده( عصاره مخمر) با آزاد سازی محتویات داخل سلولی، ویتامین ها، و مواد فعال می تواند باعث تنظیم فیزیولوژی حیوان شده و از طرفی در افزایش ایمنی حیوان موثر باشد.

مواد موثره مخمر هیدرولیز شده می تواند اثرات زیر را در تغذیه دام از خود نشان دهد:

شیر دهی:

مطالعات مختلف بر روی مصرف مخمر هیدرولیز شده نشان می دهد که این محصول با تنطیم متابولیسم باعث افزایش شیر دهی روزانه و شیردهی مداوم می شود. همچنین این مطالعات افزایش میزان پروتئین، لاکتوز و چربی در شیر را بعنوان یک عامل مناسب در کیفیت شیر و شیردهی نشان داده است. سلامت پستان و کاهش مستایتیس و کاهش باکتری استافیلوکوکوس در شیر ،از مشاهدات مصرف این محصول در گاو های شیری می باشد.

فعالیت دستگاه گوارش:

مخمر هیدرولیز شده با توان تقویت باکتری های دستگاه گوارش می تواند در افزایش متابولیسم باکتری ها  و هضم مناسب مواد غذائی  موثر باشد.

دیواره سلولی مخمر:

دیواره سلولی مخمر هیدرولیز شده دارای دو ترکیب ویژه شامل بتا گلوگان و مانان اولیگوساکارید می باشد. این مواد دارای فعالیت کاملا اثبات شده در تغذیه حیوان می باشند.

مواد معدنی  :

در مخمر هیدرولیز شده حداقل 14 نوع مواد معدنی شناسائی شده است که بصورت اختصاصی کروم و سلنیوم  از توجه بیشتری برخوردار می باشند.

میزان مصرف در جیره:

·         میزان مصرف برای افزایش شیردهی روزانه بین 15-30 گرم برای هر گاو شیری پیشنهاد می گردد.

·         در خصوص تغذیه گوساله و بره های در حال رشد، 10-20 گرم روزانه در جیره پیشنهاد می گردد.

تاریخ مصرف: 2 سال پس از تولید.

شرایط نگهداریدر جای خشک و دمای کمتر از 30 درجه نگهداری شود.

تاریخ

فروردین 1395

دسته بندی

مکمل های دام، طیور و آبزیان