تصویر عنوان

مکمل طبیعی دام (بیوایست ۲۵۰)

درباره این پروژه

مکمل طبیعی دام Natural Animal supplement

بیو ایست 250 با فرمولاسیون مناسب ،تهیه شده از مخمر هیدرولیز شده دارای اثرات مثبت تغذیه ائی و پرورشی برروی دام می باشد. مخمر یک منبع مغذی سرشار از ویتامین، پروتئین و مواد ضروری برای رشد و نمو می باشد. مخمر هیدرولیز شده( عصاره مخمر) با آزاد سازی محتویات داخل سلولی، ویتامین ها، و مواد فعال می تواند باعث تنظیم فیزیولوژی حیوان شده و از طرفی در افزایش ایمنی حیوان موثر باشد.

مواد موثره مخمر هیدرولیز شده می تواند اثرات زیر را در تغذیه دام از خود نشان دهد:

شیر دهی:

مطالعات مختلف بر روی مصرف مخمر هیدرولیز شده نشان می دهد که این محصول با تنطیم متابولیسم باعث افزایش شیر دهی روزانه و شیردهی مداوم می شود. همچنین این مطالعات افزایش میزان پروتئین، لاکتوز و چربی در شیر را بعنوان یک عامل مناسب در کیفیت شیر و شیردهی نشان داده است. سلامت پستان و کاهش مستایتیس و کاهش باکتری استافیلوکوکوس در شیر ،از مشاهدات مصرف این محصول در گاو های شیری می باشد.

فعالیت دستگاه گوارش:

مخمر هیدرولیز شده با توان تقویت باکتری های دستگاه گوارش می تواند در افزایش متابولیسم باکتری ها  و هضم مناسب مواد غذائی  موثر باشد.

دیواره سلولی مخمر:

دیواره سلولی مخمر هیدرولیز شده دارای دو ترکیب ویژه شامل بتا گلوگان و مانان اولیگوساکارید می باشد. این مواد دارای فعالیت کاملا اثبات شده در تغذیه حیوان می باشند.

مواد معدنی  :

در مخمر هیدرولیز شده حداقل 14 نوع مواد معدنی شناسائی شده است که بصورت اختصاصی کروم و سلنیوم  از توجه بیشتری برخوردار می باشند.

میزان مصرف در جیره:

·         میزان مصرف برای افزایش شیردهی روزانه بین 15-30 گرم برای هر گاو شیری پیشنهاد می گردد.

·         در خصوص تغذیه گوساله و بره های در حال رشد، 10-20 گرم روزانه در جیره پیشنهاد می گردد.

تاریخ مصرف: 2 سال پس از تولید.

شرایط نگهداریدر جای خشک و دمای کمتر از 30 درجه نگهداری شود.

دسته بندی

مکمل های دام، طیور و آبزیان