تصویر عنوان

مانان الیگو ساکارید و بتا گلوکان

درباره این پروژه

نگاهی کوتاه به خواص مانان الیگوساکارید در مکمل غذائی طیور و دام:
آنتی اکسیدان و توکسین بایندر طبیعی
جلوگیری از اتصال باکتری های مضر از جمله (سالمونلا واشرشیاکلی و..)
جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها می باشد.
تقویت کننده سیستم ایمنی
کاهش ضریب تبدیل
تنظیم رشد
تنظیم وزن بدن
کاهش مرگ و میر
کمک به جذب بالای مواد غذایی

برای کسب اطلاعات تخصصی و نگاهی دقیق تر مطالب و مقاله های ذیل را مطالعه فرمائید:
با توجه به نیاز روزافزون انسان برای تامین مواد غذایی و ریزمغذی های بدن مانند پریبیوتیکها، استفاده از مواد غذائی و پروتئینی سالم و مناسب می تواند در سلامت انسان موثر باشد. مخمر(Yeast)بعنوان یک منبع مغذی سرشار از ویتامین، پروتئین و مواد ضروری برای رشد و نمو می باشد. یکی از مواد ارزشمند مخمر بتا گلوکان و مانان الیگوسکارید می ‌باشد. این مواد بعنوان آنتی اکسیدان در تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار موثر اند و می توانند برای هر موجودی مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات زیادی در دنیا بر روی تولید و اصلاح محصولات موثر بر سلامت سیستم گوارش طیور انجام شده است.
یکی از این محصولات که بر اساس تحقیقات و کاربرد آن در تغذیه طیور مورد تایید قرار گرفته است، دیواره سلولی مخمر ساکارومایسیس سروزیه می باشد که دارای دو ترکیب ویژه شامل بتا گلوگان و مانان اولیگوساکارید می باشد. بتاگلوکان می تواند با اتصال و فعال سازی ماکروفاژها در تقویت سیستم ایمنی بسیار موثر باشد(1). از طرفی مانان بعنوان یک پری بیوتیک و منبع انرژی و سوبسترا برای لاکتوباسیلوس های روده عمل نموده و در بهبود فلور روده طیور بسیار موثر می باشد. همچنین مانان می تواند با اتصال به دیواره سلولی باکتری های گرم منفی ازجمله سالمونلا باعث ممانعت از اتصال این باکتری به دیواره روده شده و کمک مناسبی به جلوگیری از بیماری با این باکتری داشته و جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتک باشد(2-3). نتایج مطالعات شاو و همکاران نشان داد که استفاده از بتا گلوکان در تغذیه طیور می تواند در افزایش پرزهای سیستم گوارش موثر بوده و تاثیر زیادی در مقابله با باکتری سالمونلا تایفی موریم داشته و از ایجاد بیماری جلوگیری نماید(2). همچنین در مطالعات دیگری مشخص شدکه استفاده از بتا گلوکان می تواند در رشد و سلامت طیور بسیار مفید و موثر باشد(4). در مطالعه دیگری نشان داده شد که استفاده از مانان می تواند بعنوان یک محرک بیان ژن تولید کننده پرز های رورده در جوجه های گوشتی جوان عمل نماید(5) وهمچنین در ایمنی و رشد طیور باستفاده شود(6-10). این محصول دارای مزایای دیگری از جمله کاهش ضریب تبدیل، تنظیم رشد ، موثر در تنظیم وزن بدن، کاهش مرگ و میر و جذب بالای مواد غذائی دارد. استرس بعنوان یک عامل موثر در تغییرات فلور میکروبی روده طیور تاثیر زیادی در خسارت اقتصادی این بخش دارد(11-12). استفاده از دیواره سلولی مخمر می تواند در کاهش استرس نقش بسیار زیادی داشته که در مطالعات مختلف گزارش شده است(8, 10, 13). مانان می تواند عامل موثری در جلوگیری از رشد باکتری اشرشیاکلی در روده طیور بوده (14-15)و لذا در صنعت طیور از این ماده برای جایگزینی با آنتی بیوتک استفاده می شود(4-6, 16-18).
مانان تولیدی شرکت سورن تک توس پس از تایید مراکز مختلف و ثبت اختراع، در سال 91 بعنوان یکی از طرح های برتر کشور در حوزه زیست فناوری و در جهت کمک به اقتصاد مقاومتی کشور منتخب شد. تولید مانان اولیگو ساکارید و بتا کلوگان ( بعنوان کمپلکس دیواره سلولی مخمر) بعنوان یکی از تولیدات فرآیند عصاره مخمر می تواند جایگزین مناسبی برای مکمل های مشابه خارجی و وارداتی و همچنین کاهش مصرف آنتی بیوتیک باشد.

منابع :

1-Solis de los Santos F, et al. Gastrointestinal maturation is accelerated in turkey poults supplemented with a mannan-oligosaccharide yeast extract (Alphamune). Poult Sci. 2007 May;86(5):921-30.
2-Shao Y, et al. beta-1,3/1,6-Glucan alleviated intestinal mucosal barrier impairment of broiler chickens challenged with Salmonella enterica serovar Typhimurium. Poult Sci. 2013 Jul;92(7):1764-73.
3-Fernandez F, et al. Evaluation of the effect of mannan-oligosaccharides on the competitive exclusion of Salmonella Enteritidis colonization in broiler chicks. Avian Pathol. 2000 Dec;29(6):575-81.
4-Alimohamadi K, et al. Comparative effects of using black seed (Nigella sativa), cumin seed (Cuminum cyminum), probiotic or prebiotic on growth performance, blood haematology and serum biochemistry of broiler chicks. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2013 Aug 2.
5-Xiao R, et al. Effects of yeast cell wall-derived mannan-oligosaccharides on jejunal gene expression in young broiler chickens. Poult Sci. 2012 Jul;91(7):1660-9.
6-Shanmugasundaram R, et al. Effect of killed whole yeast cell prebiotic supplementation on broiler performance and intestinal immune cell parameters. Poult Sci. 2012 Jan;91(1):107-11.
7-Muthusamy N, et al. Effects of hydrolysed Saccharomyces cerevisiae yeast and yeast cell wall components on live performance, intestinal histo-morphology and humoral immune response of broilers. Br Poult Sci. 2011 Dec;52(6):694-703.
8-Corrigan A, et al. Effect of dietary supplementation with a Saccharomyces cerevisiae mannan oligosaccharide on the bacterial community structure of broiler cecal contents. Appl Environ Microbiol. 2011 Sep;77(18):6653-62.
9-Rajapakse JR, et al. Effect of Sophy beta-glucan on immunity and growth performance in broiler chicken. J Vet Med Sci. 2010 Dec;72(12):1629-32.
10-Huff GR, et al. Bacterial clearance, heterophil function, and hematological parameters of transport-stressed turkey poults supplemented with dietary yeast extract. Poult Sci. 2010 Mar;89(3):447-56.
11-Cox CM, et al. Immune responses to dietary beta-glucan in broiler chicks during an Eimeria challenge. Poult Sci. 2010 Dec;89(12):2597-607.
12-Cox CM, et al. Performance and immune responses to dietary beta-glucan in broiler chicks. Poult Sci. 2010 Sep;89(9):1924-33.
13-Beckmann L, et al. Isolation and identification of mixed linked beta -glucan degrading bacteria in the intestine of broiler chickens and partial characterization of respective 1,3-1,4-beta -glucanase activities. J Basic Microbiol. 2006;46(3):175-85.
14-Huff GR, et al. Influence of hen age on the response of turkey poults to cold stress, Escherichia coli challenge, and treatment with a yeast extract antibiotic alternative. Poult Sci. 2007 Apr;86(4):636-42.
15-Huff GR, et al. Limited treatment with beta-1,3/1,6-glucan improves production values of broiler chickens challenged with Escherichia coli. Poult Sci. 2006 Apr;85(4):613-8. 16-Maiorano G, et al. Influence of in ovo prebiotic and synbiotic administration on meat quality of broiler chickens. Poult Sci. 2012 Nov;91(11):2963-9.
17-Silva VK. Humoral immune response of broilers fed diets containing yeast extract and prebiotics in the prestarter phase and raised at different temperatures. Poultry Science Association, Inc. 2009;18:530-40.
18-Ashayerizadeh A, et al. Effect of dietary antibiotic, probiotic and prebiotic as growth promoters, on growth performance, carcass characteristics and hematological indices of broiler chickens. Pak J Biol Sci. 2009 Jan 1;12(1):52-7

دسته بندی

مکمل های دام، طیور و آبزیان