تصویر عنوان

بایگانی

کورکومین Curcumin

  |  

رنگ طبیعی زرد موجود در زرد چوبه می باشد. و به دلیل طبیعی بودن و خواص مفید این رنگ، از آن بعنوان یک افزودنی غذائی ( رنگ غذا) با کد E100 می توان استفاده نمود. ...

ادامه مطلب