تصویر عنوان

بایگانی

مکمل طبیعی زنبور عسل Natural Honey Bee supplement

  |  

بیو ایست 600 محصول فرموله شده از مخمر هیدرولیز شده ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae ) به روش آنزیمی می باشد. مخمر یک منبع مغذی سرشار از ویتامین، پروتئین و مواد ضروری برای رشد و نمو می باشد. اما در مخمرهیدرولیز شده با آزاد...

ادامه مطلب