درباره ما

شرکت سورن تک توس

با پشتوانه علمی و با بهره گیری از دانش بیوتکنولوژی و تلاش متخصصین خود سعی در کاربردی نمودن دانش بیوتکنولوژی در صنعت را دارد.

شرکت سورن تک توس بعنوان یک شرکت دانش بنیان در بین شرکت های دانش بنیان کشور و مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اولین شرکت دانش بنیان خراسان رضوی، هدف خود را در بیان ساده علم بیوتکنولوژی در صنعت و ارائه مفاهیم قابل لمس در تولید محصولات غذائی و داروئی پایه گذاری نموده است

یکی از اهداف

این شرکت استفاده از آنزیم ها، میکرواورگانیسم ها (باکترهای و قارچ ها) و تنظیم فرایندهای بیوتکنولوژیک در واحد های تولیدی جهت ارتقاء کیفیت محصولات غذائی و داروی و از طرفی کاهش هزینه های تولید همراه با کاهش مشکلات زیست محیطی می باشد.

در این راستا شرکت با تولید محصولات بیوتکنولوژیک (با کیفیت قابل رقابت با محصولات جهانی ) و راه اندازی آزمایشگاه کنترل با هدف بکارگیری روش های جدید تشخیصی (از جمله تکنیک های ملکولی) سعی در انجام این مهم دارد.

سورن تک توس