تصویر عنوان

پپتون Peptone

شرکت سورن تک توس افتخار دارد با تلاش مستمر و با توجه به نیاز کشور و مراکز تحقیقاتی و بیولوژیک به تولید محصول استراتژیک و کاربردی پپتون با روش های بیوتکنولوژیک و آنزیمی اقدام نموده است. این محصول در ساخت محیط های کشت، تولید واکسن و تولید انواع محصولات تخمیری وابسته به رشد باکتری مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول کلیه آزمون های مورد نیاز را با افتخار پشت سر گذاشته و وارد بازار مصرف گردیده است.

-انواع ترکیبات پپتون:

پپتون گوشت

پپتون گازئین

گازئین قابل مصرف میکروبیولوژی

پپتون کلاژن

کلاژن هیدرولیز شده