پپتون Peptone

شرکت سورن تک توس افتخار دارد با تلاش مستمر و با توجه به نیاز کشور و مراکز تحقیقاتی و بیولوژیک به تولید محصول استراتژیک و کاربردی پپتون با روش های بیوتکنولوژیک و آنزیمی اقدام نموده است. این محصول در ساخت محیط های کشت، تولید واکسن و تولید انواع محصولات تخمیری وابسته به رشد باکتری مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول کلیه آزمون های مورد نیاز را با افتخار پشت سر گذاشته و وارد بازار مصرف گردیده است.

انواع ترکیبات پپتون عبارتند از:

  1. پپتون گوشت
  2. پپتون گازئین
  3. گازئین قابل مصرف میکروبیولوژی
  4. پپتون کلاژن
  5. کلاژن هیدرولیز شده