تصویر عنوان

مکمل نان

مکمل نان Bakery Supplement

این محصول مکملی مناسب با  آنزیم و مخمر (خمیر مایه) برای تولید یک نان با طعم و بوی دلنشین است. در فرآیند تهیه این محصول سعی شده است از ترکیبات کاملا طبیعی مختلف برای ایجاد طعم، پف مناسب و جلوگیری از کهنگی و همچنین دارای ترکیبات پلی فنلی مناسب برای جلوگیری از رشد کمتر قارچ ها و باکتری در زمان نگهداری نان می باشد.

این محصول برای تولید انواع نان قابل استفاده بوده و میزان مصرف آن بین 3-5 درصد کل خمیر می باشد. یا به میزان هر 100 گرم آرد مصرفی برای تهیه نان با 35% آب ، مقدار 4-6 گرم پودر مکمل نان می تواند مورد استفاده قرار گیرید.

نحوه استفاده:

برای اختلاط و یکنواختی بهتر مکمل نان با آرد و خمیر، پس از تهیه فرمولاسیون مواد متشکله خمیر و قبل از افزودن آب به آرد، مکمل نان را در نصف آب مصرفی محاسبه شده برای تولید خمیر مخلوط و کاملا به آهستگی هم بزنید. سپس مخلوط آب و مکمل نان را به آرد اضافه نموده و مخلوط کنید. پس از اتمام مخلوط فوق، اضافه آب مورد نیاز برای تولید خمیر را اضافه نمائد.

مدت زمان استراحت و قابلیت استفاده برای پخت زمان 30- 45 دقیقه می باشد. این زمان می تواند برای آرد ها و فرمولاسیون های مختلف نان کمی متفاوت باشد.

پس از پخت، یک نان دلچسب با بو و طعم واقعی نان را تجربه خواهید کرد.