تصویر عنوان

طراحی و ساخت فرمانتور (بیوراکتور) باکتریایی

فرمانتور Fermentor

  • شرکت سورن تک توس با دانش بیوتکنولوژی کاربردی برای بیش از 15 سال در کشور و همچنین شرکت  های همکاری در طراحی و ساخت ماشین های صنعتی بر اساس تکنیک های روز ، مفتخریم که توانایی ساخت فرمانتور های باکتریایی را برای مصارف مختلف از جمله تولید آنزیم، انواع پروتئین های ترشحی و همچنین رشد باکتری های هوازی و بی هوازی در کشور اجرای نموده و نیاز بخش علمی و تولیدی را برای این سیستم کاربردی فراهم نماید.

  • طراحی و ساخت فرمانتور بر اساس نوع و شرایط رشد  و تولیدات باکتری و میکرو اورگانیسم طراحی و ساخته می شود. این خدمت می تواند نقش بزرگی در خودکفائی کشور و رفع نیاز تولیدات بیوتکنولوژی به این تجهیزات را ایجاد نماید.