تصویر عنوان

ادجوانت آلوم (Alum Adjuvant)

ادجوانت ها ترکیباتی هستند که توانائی افزایش پاسخ ایمنی هومورال و یا  سلولار برای یک آنتی ژن در بدن  را دارا می باشند.ترکیبات نمک های آلومینیم بعنوان ادجوانت های مناسب برای واکسن های انسانی و دامی و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. ژل هیدروکسید آلومینیوم ۲% که به آن آلوم نیز گفته می شود یک محصول تهیه شده از سوسپانسیون آبی ژل هیدروکسید آلومینیوم  می باشد

این محصول با استفاده از اتوکلاو استریل شده و قابل نگهداری در شرایط دمائی اتاق می باشد.

این محصولات  فقط برای اهداف تحقیقاتی تولید شده است و هرگونه مصرف در واکسن های  انسانی،دامی و طیور باید با تایید تولید کننده واکسن و یا مصرف کننده نهائی صورت پذیرد.