تصویر عنوان

آنزیم پاپائین Papain Enzyme

آنزیم پاپائین Papain Enzyme (Cysteine Protease)

پاپایین آنزیمی است که در میوه پاپایین موجود است و یک آنزیم سیستئین پروتئاز (EC 3.4.22.2) است . از دیر باز در مناطقی که این درخت کشت می شد باور براین بود که پاپایا  حاوی موادی است که ممکن است به مبارزه با عفونت و بهبود زخم ها کمک کند. تحقیقات بسیار زیادی بر روی اثر بخش های مختلف این ماده و کاربرد های آن منتشر شده است و در حال حاضر بعنوان یک آنزیم کاربردی در صنایع چرم، آرایشی و بهداشتی، نساجی، شوینده ها، مواد غذایی و صنایع دارویی مورد توجه می باشد.

در صنایع غذایی، پاپائین به عنوان یک ماده فعال در بسیاری از نرم کننده های تجاری گوشت استفاده می شود.

توجه: مصرف این محصول برای زنان باردار و کودکان زیر 3 سال اکیدا ممنوع می باشد.

در حال حاضر این محصول در شرکت سورن تک توس با قیمت تجاری  مناسب و انواع بسته بندی موجود می باشد.