تصویر عنوان

آنزیم لیزوزیم Lysozyme

آنزیم لیزوزیم Lysozyme

لیزوزیم (EC 3.2.1.17) یک انزیم هیدرولیز کننده  گلیکوزیدی  است که هیدرولیز پیوندهای 1،4 بتا بین N-استیل مورامیک اسید و N-استیل-D-گلوکزامین در یک پپتیدوگلیکان و بین N-استیل-D-   دیواره سلولی باکتری  ها را تخریب و یا سست می کند.  یکی از بیشترین منابع تامین آنزیم لیزوزیم سفیده تخم مرغ  می باشد. این ماده دارای فعالیت هیدرولیتیکی بسیار بالایی بر علیه میکروکوکوس لوتئوس می باشد. این آنزیم می تواند در شرایط مختلف عمل نموده و بعنوان یک ضد  باکتری مورد استفاده قرار گیرید.  بنابراین به طور گسترده در نگهدارندهای مواد  پزشکی، غذا و نوشیدنی استفاده می شود.این آنزیم مناسب برای هیدرولیز دیواره سلولی باکتری، کیتین، موکوپلی ساکاریدها یا موکوپلی پپتیدها می باشد. بهترین شرایط فعالیت آنزیم در pH 6.2 می باشد اما دارای طیف وسیعی از فعالیت از pH 6-9 نیز هست.

مشخصات آنزیم:

  • این آنزیم دارای پایداری حرارتی مناسب و عالی بوده و از سفیده تخم مرغ بعنوان یک منبع فراوان و قابل اطمینان استخراج شده  است. این محصول دارای استاندارد مناسب برای استفاده در صنعت غذا می باشد.
  •  فعالیت آنزیم بر اساس واحد آنزیمی و مطابق با استاندارد کدکس FCCIV تهیه شده است.

کاربرد های آنزیم لیزوزیم

  • داروها و محصولات بهداشتی
  • نگهدارنده وافزودنی مناسب غذای حیوانات
  • نگهدارنده مناسب باکتری هایی در صنایع لبنی و نوشیدنی و غذائی
  • نگهدارنده طبیعی
  • استفاده در انواع بافرهای لیز کننده جهت استخراج DNA و RNA از انواع باکتری