تصویر عنوان

آنزیم اینورتازInvertase (β-Fructofuranosidase; EC 3.2.1.26)

کاربرد آنزیم اینورتاز در صنایع

اینورتاز یک آنزیم مهم تجاری  محسوب شده و برای هیدرولیز ساکارز در محصولات مختلف مورد استفاده می شود. هیدرولیز ساکارز یک ترکیب برابر از گلوکز و فروکتوز تولید می کند که به شربت  اینورت  معروف است و به طور وسیعی در صنایع غذایی و  آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. این آنزیم همچنین برای تولید شربت های اینورت، کاهش و یا حذف ساکارز ، صنایع آرایشی ، دارویی و کاغذ و همچنین الکترودهای آنزیمی برای تشخیص ساکارز استفاده می شود.