تصویر عنوان

آنزیم آمیلاز Amylase

آنزیم آمیلاز

 

آنزیم‌ها به‌عنوان بیوکاتالیست‌های صنعتی مزایای زیادی نسبت به فرآیندهای شیمیایی سنتی با توجه به پایداری و کارایی فرآیند دارند. کاتالیز آنزیمی برای فرآیندهای تجاری در صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی، شوینده و دام و طیور طبقه ‌بندی شده است. تولید آنزیم های گروه آمیلاز از  منابع باکتریایی، قارچی و یا حیوانی و یا گیاهی قابل تامین می باشد.

آنزیم آمیلاز با توان هیدرولیزی انواع نشاسته می تواند در صنایع مختلف شامل :

  • هیدرولیز نشاسته و تولید فرآورده های مختلف مانند مالتودکسترین ، گلوکز
  • هیدرولیز نشاسته و یا آهاربر جهت مصارف صنایع پارچه بافی
  • مصارف صنایع غذائی شامل استفاده در انواع فرمولاسیون های کیک، بیسکویت و غیره
  • مکمل آنزیمی نان و آرد و بهبود دهنده های نان های صنعتی و رژیمی
  • مکمل آنزیمی جهت مصارف داروئی شامل انواع قرص ها و شربت های مکمل هضم غذا
  • شوینده های آنزیمی پودری و مایع

در حال حاضر آنزیم آمیلاز صنایع غذائی و شوینده و آهابر در شرکت  به صورت پودرو مایع تولید و قابل ارائه می باشد.