تصویر عنوان

محرک خمیر مایه نانوائی

محرک( استارتر) خمیر مایه نانوائی

خمیر مایه یا مخمر از دیر باز برای تولید نان مورد استفاده قرار می گرفته است و بدلیل تنوع عملکرد مخمر ها طعم و مزه و ماندگاری نان ها می تواند متفاوت باشد. متاسفانه بیش از چند دهه است که  استفاده بیش از حد خمیر مایه برای سرعت بخشیدن به فرآیند ور آمدن خمیر و سرعت تولید افزایش یافته است. که این خود در کاهش کیفیت نان بدلیل عدم فرصت مناسب برای عملکرد مخمر در تولید آنزیم ها و ترکیبات پلی فنلی و آنتی اکسیدنی بسیار موثر است. از طرفی تفاوت در فرآیند های تولید خمیر مایه تاثیر مستقیمی در عملکرد خمیر مایه مصرفی بر روی فرآوری نان دارد.

جهت کاهش مشکلات مختلف تولید نان و فراوری آن شرکت سورن تک توس با تولید عصاره مخمر و افزودنی های مناسب بعنوان استارتر مخمر و سرعت دهنده به شروع بیان ژن ها و تولید آنزیم ها و همچنین در ایجاد طعم و مزه مناسب، تولید این محصول را آغاز نموده است. این محرک می تواند همراه با ترکیبات مختلف در ایجاد شرایط مناسب رشد و فعالیت مخمر موثر بوده و کیفیت نان را افزایش دهد.

مزایای مصرف محرک( استارتر) :

  • کاهش مصرف خمیر مایه در حجم آرد مصرفی.
  • افزایش ماندگاری نان تولیدی.
  • کاهش کپک زدگی نان.
  • افزایش تولید پلی فنل، آنتی اکسیدان و آنزیم های مخمر