آخرین اطلاعات نشست بین المللی۲۰۱۳ Apimondia

جهت دریافت آخرین اطلاعات نشست بین المللی2013 Apimondia به آدرس ریز مراجعه نمائید.
در این نشست جهانی آخرین دستاورده های علمی و تحقیقاتی در باره زنبور عسل و فرآورده های آن و همچنین کاربرد های درمانی آن آمده است.
http://apimondia2013.org.ua/en