تحقیق و تولید فرآورده های بیوتکنولوژی

سورن تک توس

فعال در تحقیق و تولید فرآورده های بیوتکنولوژی

سورن تک توس

شرکت سورن تک توس با پشتوانه علمی و با بهره گیری از دانش بیوتکنولوژی
و تلاش متخصصین خود سعی در کاربردی نمودن دانش بیوتکنولوژی در صنعت را دارد.

اطلاعات بیشتر

سورن تک توس در یک نگاه

برای آشنایی با فعالیت های شرکت و آزمایشگاه سورن تک توس به این بخش ها مربوطه مراجعه نمایید

آشنایی با خدمات

برای آشنایی با خدمات و انواع آزمایشاتی که ما انجام میدهیم به این بخش مراجعه نمایید

جوابدهی آزمایشات

برای دریافت جواب آزمایشات خود می توانید با ارتباط با آزمایشگاه و ارائه روش ارتباطی مناسب از نتایج آزمایشات خود اطلاع حاصل نمائید.

سوالات متداول

آنچه باید در مورد آزمایشات مختلف بدانید و رعایت کنید